https://www.traditionrolex.com/35
Třídiče | www.deostech.cz

Třídiče

Požadavek na třídění materiálů dle různých hledisek se objevuje v různých fázích výrobního i recyklačního procesu. Může být požadováno třídění materiálu dle velikosti nebo druhu materiálu. Pro třídění materiálu dle velikosti se využívají různé druhy třídičů se síty, druh a velikost stroje se volí podle charakteru tříděného materiálu, jeho množství a požadavku zákazníka na výstupní velikost. Nejvíce využívané typy jsou třídiče vibrační, rotační a hvězdicová třídící síta.

 

Hvězdicové třídící síto

Pro třídění odpadních materiálů s požadavkem na velkou hodinovou kapacitu třídiče a pro třídění vlhkých a lepivých odpadů se používají aktivní hvězdicová třídicí síta. Jedná se o soustavu hřídelí, na kterých jsou přes distanční trubice nasazeny gumové nebo kovové třídicí hvězdice. Tyto hvězdice se otáčejí ve směru toku materiálu linkou a jsou poháněny soustavou ozubených kol pomocí řetězu. Menší frakce, než je rozteč třídicích hvězdic a jejich přenosová schopnost na další hřídel, propadne dolů a větší kusy materiálu "proplují" po vrchu třídiče k výsypu nadsítné frakce.

 

Vibrační třídiče

Pro třídění sypkých a nelepivých odpadních materiálů, s požadavkem na velkou přesnost velikostně vytříděných frakcí, se používají vibrační třídicí síta. Vibrační třídicí síta mohou být vícesítová, tzn. že jedno zařízení dokáže vytřídit i více frakcí. Vibrační třídicí síta se mohou používat pro vytřídění odpadních materiálů od velmi malých výstupních frakcí (od 1mm a více). Při požadavku na třídění mírně lepivých materiálů, jsou vibrační třídicí síta doplněny tzv. "oklepovými koulemi", které zajistí průběžné čištění plochy síta před zanesením. Síta jsou drátěná nebo plechová s děrováním, dle požadavku a vlastností tříděného materiálu.

Pro třídění velikostně větších odpadních materiálů lze použít tzv. "prstové" vibrační třídiče. Principem třídění je posun odpadního materiálu po třídicích mřížích, které jsou vůči sobě naskládány v klesající kaskádě. Rozteč rastru třídicí mříže určuje velikost podsítné a nadsítné frakce. Výhodou těchto třídičů je možnost jejich použití i u více lepivých odpadních materiálů. Prstové vibrační třídiče se používají pro separaci odpadních materiálů od velikosti 10mm a větší.

Spol. DEOS Technology s.r.o. nabízí vibrační třídicí síta od renomovaných tuzemských výrobců, se zajištěním veškerého záručního a pozáručního servisu.

 

Rotační třídiče

Pro třídění různých druhů odpadních materiálů s požadavkem na velkou hodinovou kapacitu třídiče a pro třídění i vlhkých a lepivých odpadů, se používají velkokapacitní rotační třídicí síta, Principem třídění je posun odpadního materiálu uvnitř rotujícího bubnu, jehož obvodový plášť je osazen velikostním rastrem nebo výměnnými síty. Tyto třídiče mohou být i dvoububnové, kdy pak dokážou vytřídit odpadní materiál na tři výstupní frakce. Výhodou tohoto principu třídění je vzájemné omílání tříděného materiálu, čímž je možno třídit lepivé a znečištěné odpady, bez zanášení třídicích ploch.

Provedení rotačních třídicích sít může být stacionární nebo mobilní s dieselagregátovým pohonem, bez nutnosti zřízení přívodu el. proudu. Rotační třídicí síta jsou vhodná pro třídění: komunálních odpadů, zeminy, písků a štěrků, dřevní štěpky, kompostů, stavebních sutí, recyklátů aj.

Spol. DEOS Technology s.r.o. nabízí rotační třídicí síta od renomovaných Evropských výrobců, se zajištění veškerého komfortu, jako když kupujete zařízení od tuzemského výrobce.

Mám zajem o více informací

změnit obrázek

KONTAKTY

DEOS Technology s.r.o.

E-mail: info@deostech.cz
Web: www.deostech.cz

Sídlo: 
Rybalkova 543, 551 01 Jaroměř

Provozovna: 
Dolecká 14, 551 01 Jaroměř

Ing. Petr Hynek
projektový manažer, tel. 775 779 107
petr.hynek@deostech.cz

Martin Bittner
konstruktér, tel. 604 150 461
martin.bittner@deostech.cz

Luděk Hrdlička
výrobní ředitel, tel. 730 517 278
ludek.hrdlicka@deostech.cz

Vlasta Pácaltová
účetní, tel. 604 179 696


 
https://www.traditionrolex.com/35