https://www.traditionrolex.com/35
Dvouhřídelové drtiče | www.deostech.cz

Dvouhřídelové drtiče

Dvouhřídelové drtiče stříhají a drtí materiál pomocí segmentů na hřídelích, které se pomalu otáčejí proti sobě. Výstupem z drtiče jsou proužky nebo kousky odpadu, jejichž velikost závisí na charakteru vstupního odpadu a na šíři segmentů. Drtiče jsou poháněny přes převodovky jedním nebo dvěma elektromotory, případně hydromotory. Dvouhřídelové drtiče jsou vhodné na drcení různých druhů odpadů, jako jsou plasty, karton, dřevo, laminát, pneumatiky, apod. Často jsou tyto stroje využívány také jako první stroj v různých linkách na zpracování odpadu - pro předdrcení odpadu před jeho drcením nebo mletím najemno. V případě potřeby mohou být drtiče vybaveny přítlačným zařízením, které zajišťuje natlačení objemného odpadu mezi drtící segmenty. Produktová řada je sestavena vzestupně podle nároku na požadovanou kapacitu.

 

Dvouhřídelové drtiče řady DRE a DRM - Námi nejmenší vyráběná zařízení jsou pomaluběžné drtiče řady DRE a DRM.  Drtič je určen k drcení papíru, kartonu, dřeva, polystyrenu, obalů atd. Vzhledem k faktu, že se jedná o námi nejmenší vyráběnou řadu dvouhřídelových drtičů, je nutno brát v potaz malé silové parametry drtiče. Materiály zpracovávané na drtičích řady DRE musejí být snadno mechanicky zpracovatelné, aby bylo použití této řady drtičů efektivní. Kapacita drtičů je cca 150 – 300 kg/hod. při plynulém zakládání materiálu, s ohledem na udržitelnost stálého otáčení hřídelí drtiče.
 

Dvouhřídelové drtiče řady DRN a DRK - Silově střední řadou pomaluběžných dvouhřídelových drtičů s jedním pohonem je řada DRN a DRK. Drtič je určen k drcení papíru, dřeva, plastů atp.  U nelepivých, křehkých a snadno mechanicky drtitelných materiálů lze pod pracovní prostor drtiče použití síto, pro dosažení menší a homogenní výstupní frakce. Obecně ale platí, že velikost otvorů v sítu ovlivňuje zásadně kapacitu výstupní frakce. Hodinová kapacita drtičů řady DRN a DRK se pohybuje v rozmezí cca 500 – 1500 kg/hod.
 
Dvouhřídelové drtiče řady DRT - Nejsilnějšími dvouhřídelovými drtiči s jedním pohonem jsou drtiče řady DRT. Drtič je určen k drcení olejových filtrů, pneumatik, papíru, hadrů atp. Slouží k průmyslovému předdrcení odpadních materiálů za účelem dalšího zpracování (dodrcení, spalování, převoz aj.). Robustnost, silové parametry a spolehlivost této řady drtičů reprezentuje fakt, že se jedná o naši nejprodávanější řadu. Hodinová kapacita drtičů řady DRT se pohybuje v rozmezí cca 1500 – 2500 kg/hod.
 
Řada Typ Pracovní plocha Šíře segmentů Příkon Hmotnost
    [mm] [mm] [kW] [kg]
DRE DRE 350 350 x 320 12, 20  3 - 4 390
DRM DRM 280 280 x 330 10, 20 3 - 5,5 350
  DRM 440 440 x 330 10, 20 3 - 5,5 450
DRN DRN 480 480 x 460 12, 18 7,5 - 9,5 1 270
  DRN 580 580 x 460 12, 18 7,5 - 9,5 1 380
DRK DRK 500 520 x 560 18 ,36 11, 15 1 460
DRT DRT 600 590 x 590 32, 64 22, 30 2 500
  DRT 730 730 x 590 32, 64 22, 30 2 760
  DRT 900 910 x 590 32, 64 22, 30 3 100
  DRT 1200 1200 x 590 32, 64 22, 30 3 900


Dvouhřídelové drtiče řady DRD - Dvouhřídelovou řadou pomaluběžných drtičů se dvěma pohony (pro každou hřídel) jsou drtiče řady DRD. Jsou určeny k předdrcení velkých, objemných a houževnatých materiálů s požadavkem na vyšší hodinovou kapacitu drtiče. Tyto drtiče jsou ve většině případů osazeny hydraulickým přítlačným zařízením. Hodinová kapacita drtičů řady DRD se pohybuje v rozmezí cca 3000 – 5000 kg/hod.
 

Dvouhřídelové drtiče řady DRW a DRU - Námi největšími vyráběnými dvouhřídelovými drtiči jsou drtiče řady DRW a DRU. Pohon drtičů je řešen dvěma elektropohony, nebo hydro-pohony (-H), pro každou hřídel. Drtiče jsou určeny k drcení nadrozměrných odpadních materiálů. Drtič řady DRU je největším stacionárním drtičem umístěným v České republice. Pro natlačení objemného odpadu do pracovního prostoru, jsou drtiče vybaveny hydraulickým přítlačným zařízením. Hodinová kapacita drtičů je od 5000, 10000 a více kg/hod.
 

Řada Typ Pracovní plocha Šíře segmentů Příkon Hmotnost
    [mm] [mm] [kW] [kg]
DRD DRD 840 840 x 800 52, 72 2 x 22, 2 x 30 4 500
  DRD 1160 1160 x 800 52, 72 2 x 22, 2 x 30 5 200
  DRD 1670 1670 x 800 72 2 x 22, 2 x 30 6 700
DRW DRW 1000 1000 x 940 45, 90 2 x 37 až 2 x 75 7 200
  DRW 1300 1300 x 940 45, 90 2 x 37 až 2 x 75 8 400
  DRW 1600 1600 x 960 45, 90 2 x 37 až 2 x 75 9 300
  DRW 2000 2000 x 960 45, 90 2 x 37 až 2 x 75 11 000
DRU DRU 2400 2400 x 1300 92 2 x 75, h200 22 000

 

Mám zajem o více informací

změnit obrázek

KONTAKTY

DEOS Technology s.r.o.

E-mail: info@deostech.cz
Web: www.deostech.cz

Sídlo: 
Rybalkova 543, 551 01 Jaroměř

Provozovna: 
Dolecká 14, 551 01 Jaroměř

Ing. Petr Hynek
projektový manažer, tel. 775 779 107
petr.hynek@deostech.cz

Martin Bittner
konstruktér, tel. 604 150 461
martin.bittner@deostech.cz

Luděk Hrdlička
výrobní ředitel, tel. 730 517 278
ludek.hrdlicka@deostech.cz

Vlasta Pácaltová
účetní, tel. 604 179 696


 
https://www.traditionrolex.com/35