https://www.traditionrolex.com/35
Separátory magnetických kovů | www.deostech.cz

Separátory magnetických kovů

Požadavek na třídění materiálů podle různých hledisek se objevuje v různých fázích výrobního i recyklačního procesu. Může být požadováno třídění materiálu podle velikosti nebo podle druhu materiálu. Zákazníci často požadují odstranění kovových příměsí z odpadu určeného pro další zpracování, případně jejich detekci. Při použití separátorů nebo indikátorů kovů je nutné v místě instalace zařízení vytvořit nemagnetickou zónu.

Pro separaci kovové složky z dopravovaného odpadu lze použít separátor magnetických kovů. Typ a druh separátoru se volí dle četnosti kovových částí v odpadu. Může být instalován buď stacionární magnet, kde musí obsluha kovové části odstraňovat manuálně, nebo magnet s přeběhovým pásem a automatickým čištěním, kde jsou kovové části vynášeny z dopravní cesty automaticky. Dalšími typy magnetických separátorů jsou bubnové separátory nebo magnetický buben umístěný v pásovém dopravníku.

Separátory magnetických kovů slouží k odstranění kovů ze sypkého nebo kusového materiálu na dopravních cestách technologie. Sílu použitého magnetu je nutno zvážit s ohledem na výšku separované vrstvy materiálu a technologickou potřebu separace. Síla magnetického pole separátoru je dána materiálem použitých magnetů. Pro standardní separaci se používají klasické permanentní magnety a pro potřebu velmi silného magnetického pole se používají magnety ze vzácných zemin NdB. Další možností je použití elektromagnetického separátoru, kde magnetické pole generuje indukční cívka, kterou protéká proud. V případě potřeby je možné magnetické pole vypnout.

Mám zajem o více informací

změnit obrázek

KONTAKTY

DEOS Technology s.r.o.

E-mail: info@deostech.cz
Web: www.deostech.cz

Sídlo: 
Rybalkova 543, 551 01 Jaroměř

Provozovna: 
Dolecká 14, 551 01 Jaroměř

Ing. Petr Hynek
projektový manažer, tel. 775 779 107
petr.hynek@deostech.cz

Martin Bittner
konstruktér, tel. 604 150 461
martin.bittner@deostech.cz

Luděk Hrdlička
výrobní ředitel, tel. 730 517 278
ludek.hrdlicka@deostech.cz

Vlasta Pácaltová
účetní, tel. 604 179 696


 
https://www.traditionrolex.com/35