https://www.traditionrolex.com/35
Odvažovací zařízení | www.deostech.cz

Odvažovací zařízení

Vyrobíme, nebo zajistíme tenzometrické dávkovací váhy na sypké, zrnité či granulované materiály všech druhů. Každé zařízení je navrženo speciálně pro tyto účely, byť většinou vychází z typového řešení. Zhotovíme váhy na dávkování kapalin, různých charakterů a specifik. Od běžné vody po speciální chemikálie. Váhy mohou být doplněny o chladící, nebo naopak o ohřívací systémy. Našim nosným produktem v oblasti vážení jsou zejména pytlovací váhy a příslušné doplňkové zařízení, kterým se pytlovací váhy doplňují. Samostatnou kapitolou jsou váhy pásové, určené pro zástavbu do běžných dopravních pásů, ale i váhy speciální pro kontinuální vážení.

K těmto zařízením zajistíme i elektrické vybavení jako jsou rozvaděče, nejen silnoproudé, ale i s automatizačním vybavením. Používáme evropské standardy řídicích systémů jako je např. Siemens a další. Umíme samozřejmě řídit technologii, ať se jedná o samostatnou váhu, nebo celé technologické linky. Ruku v ruce s tím jsou dodávky programového vybavení, speciálně vytvořené k daným technologiím, s přihlédnutím ke specifikám a požadavkům zákazníků. Spolupracuje s vysoce odbornými specializovanými firmami, které za sebou mají desítky aplikací nejen v ČR, ale i zahraničí. Tenzometrické snímače síly jsou používány od renomovaných výrobců dle nejvhodnějšího řešení, nebo přímo dle požadavku objednatele. Rovněž tak prvky pneumatického ovládání jsou používány dle standardů, od českých, nebo zahraničních výrobců.

Pro usnadnění vyhotovení poptávky slouží dotazník, který po vyplnění laskavě odešlete na naši adresu. Na základě obdržených údajů lze najít optimální řešení. Pokud se domníváte, že je vhodnější přímá návštěva předmětného zařízení, nebo provozu, potom společně s Vámi navštívíme přímo provoz a všechna potřebná data si zjistíme sami. Nabídky jsou vyhotoveny bezplatně v co nejkratším termínu.

KONTAKTY

DEOS Technology s.r.o.

E-mail: info@deostech.cz
Web: www.deostech.cz

Sídlo: 
Rybalkova 543, 551 01 Jaroměř

Provozovna: 
Dolecká 14, 551 01 Jaroměř

Ing. Petr Hynek
projektový manažer, tel. 775 779 107
petr.hynek@deostech.cz

Martin Bittner
konstruktér, tel. 604 150 461
martin.bittner@deostech.cz

Luděk Hrdlička
výrobní ředitel, tel. 730 517 278
ludek.hrdlicka@deostech.cz

Vlasta Pácaltová
účetní, tel. 604 179 696


 
https://www.traditionrolex.com/35