https://www.traditionrolex.com/35
Řetězové dopravníky | www.deostech.cz

Řetězové dopravníky

Řetězové dopravníky jsou tvořeny dvojicí válečkových řetězů vzájemně spojenými příčnými profily. Řetězy jsou vedeny samostatně na bocích dopravníků. K příčným profilům je přichycen gumový pás, na kterém se přepravuje materiál. Dalšími typy jsou řetězové dopravníky bez pásu, kde je materiál dopravován hrably v ocelovém korytě, a to buď v horní nebo spodní větvi, nebo dopravníky lamelové, kde je materiál transportován po lamelách upevněných přímo na bočních řetězech.

Řetězové dopravníky se vyrábějí často v lomeném provedení ve tvaru "L" nebo "Z", se spodní vodorovnou částí zapuštěnou pod úroveň podlahy pro možnost snadnějšího zakládání materiálu. Řetězové dopravníky se také vyznačují vysokou nosností přepravovaného materiálu na 1m dopravního pásu (např. 700 kg/m).

Společnost DEOS Technology s.r.o. vzhledem k dlouhodobým zkušenostem s konstrukcí řetězopásových dopravníků v linkách s nepřetržitým provozem, kde je na funkčnosti a bezproblémovém chodu dopravníku závislý chod celé linky, zkonstruovala bezproblémové řešení nejkritičtějšího místa řetězopásových dopravníků, a to mechanicky rozebíratelný spoj řetězu s příčným profilem.

Řetězopásové dopravníky

Řetězopásové dopravníky řady DPR jsou určeny k dopravě kusového a velmi těžkého materiálu. Konstrukce dopravníku je samonosná. Sekce vedení pásu mohou být rovné i lomené dle potřeby dopravy a instalace dopravníku. Pro plnění násypek automatických horizontálních lisů se výsypná část dopravníku lomí do nulového, nebo negativního úhlu, pro lepší dávkování objemných a rozměrově velkých odpadů do násypky lisu (tzv. "Labutí krk").

Hrablové dopravníky

Řetězové dopravníky bez pásu řady DPH se používají pro dopravu sypkého a abrazivního materiálu. Řetěz vleče příčně uložená hrabla po výměnném plechovém žlabu (dnu) konstrukce dopravníku a tím unáší dopravovaný materiál.

Lamelové dopravníky

Lamelové dopravníky řady DPL jsou speciálně zkonstruovány pro přepravu Euroboxů v provozech výroby dílů pro automobilový průmysl. Tyto dopravníky jsou většinou provozovány v automatickém režimu řízení pomocí čidel a optických závor, mají bezproblémový reverzní chod a často jsou do nich vsazena další zařízení (např. aktivní otočná válečková trať, hydraulický zvedací stůl Euroboxů aj.)

Mám zajem o více informací

změnit obrázek

KONTAKTY

DEOS Technology s.r.o.

E-mail: info@deostech.cz
Web: www.deostech.cz

Sídlo: 
Rybalkova 543, 551 01 Jaroměř

Provozovna: 
Dolecká 14, 551 01 Jaroměř

Ing. Petr Hynek
projektový manažer, tel. 775 779 107
petr.hynek@deostech.cz

Martin Bittner
konstruktér, tel. 604 150 461
martin.bittner@deostech.cz

Luděk Hrdlička
výrobní ředitel, tel. 730 517 278
ludek.hrdlicka@deostech.cz

Vlasta Pácaltová
účetní, tel. 604 179 696


 
https://www.traditionrolex.com/35