https://www.traditionrolex.com/35
Ochrana osobních údajů | www.deostech.cz

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů specializovaného internetového obchodu DEOSTECH.CZ
Internetové stránky DEOSTECH.CZ (www.deostech.cz) provozovaný společností DEOS Technology s.r.o., se sídlem Rybalkova 543, 551 01 Jaroměř, identifikační číslo: 054 99 593, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37949, (dále jen DEOSTECH.CZ) 
si klade za cíl chránit Vaše soukromí. S vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí v souladu s platnými právními předpisy ohledně ochrany soukromí, a to v míře odpovídající úrovni dostupných technických prostředků. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady") naplňují povinnosti společnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů") a následně z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679) (dále jen „GDPR") a služeb.
  
VYMEZENÍ POJMŮ 
Co jsou to osobní údaje? 
Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě a/nebo právnické osobě (dále jen „Subjekt údajů“), tzn. jakékoliv údaje, na základě, kterých je možné fyzickou (právnickou) osobu přímo či nepřímo identifikovat. 

Co je to zpracování osobních údajů? 
Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz a/nebo zničení.

ZA JAKÝM ÚČELEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME 
Základním účelem, pro který DEOSTECH.CZ zpracovává Vaše osobní údaje, je nabídka zboží a služeb poptaných poptávkovým formulářem na těchto stránkách. 
Osobní údaje Vámi poskytnuté pro tento základní účel jsou nezbytné pro poskytování služby a jsou zpracovávány v režimu, pro který není nutný výslovný souhlas.
Osobní údaje pro tento základní účel jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro jeho naplnění a po dobu nutnou k jeho dosažení.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME 
S ohledem na výše uvedený základní účel zpracováváme následující osobní údaje:
* akademický titul 
* jméno a příjmení
* adresa doručení, případně fakturační adresa, případně adresa plnění dodávky zboží či služeb
* telefonní číslo
* e-mail 
 
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ K JINÉMU NEŽ ZÁKLADNÍMU ÚČELU 
DEOSTECH.CZ nezpracovává Vaše osobní údaje k jinému než základnímu účelu, tedy prodeji zboží a dodávkám služeb, které jsou předmětem podnikatelské činnosti provozovatele. 
Sdělení zasílaná od DEOSTECH.CZ obsahují informace nutné k řádnému poskytování této služby, zejména potvrzení objednávky, rozsahu plnění poskytovaných služeb, informace o termínů dodání zboží a/nebo poskytnutí služby.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘÍSTUP OSTATNÍCH OSOB K TĚMTO ÚDAJŮM 
Správcem Vašich osobních údajů je společnost DEOS Technology s.r.o., se sídlem Regnerova 422, 542 32 Úpice, identifikační číslo: 054 99 593, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37949.  
Při plnění svých závazků a povinností využívá DEOSTECH.CZ odborné a specializované služby jiných subjektů. Tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané DEOSTECH.CZ a mají tedy postavení zpracovatelů osobních údajů. S každým dodavatelem uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů.
 
VYUŽITÍ COOKIES ZA ÚČELEM OPTIMALIZACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Na našich webových stránkách používáme marketingové a analytické nástroje, které nám pomáhají zlepšovat a přizpůsobovat služby všem Vašim požadavkům. Cookies jsou malé soubory, do kterých se ukládají např. uživatelské předvolby apod. 
Za pomoci cookies rovněž zjišťujeme, které stránky, nabídky nebo funkce používají naši návštěvníci nejvíce (prostřednictvím nástrojů Google Analytics apod.). Další obecné informace k souborům cookies naleznete např. zde

JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME
Cookies využívaná na našich stránkách můžeme podle trvanlivosti dělit na tyto dva typy:
1. Krátkodobé (session cookies) - pouze dočasné, uloženy ve Vašem prohlížeči do doby, než jej zavřete
2. Dlouhodobé (persistent cookies) - zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookies ve Vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a individuálním nastavení Vašeho prohlížeče)

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:
a) Esenciální - důležité pro základní funkčnost webu
b) Analytické - pomáhají optimalizovat nastavení webu za účelem zkvalitnění služeb uživatelům
c) Sledovací - v kombinaci s konverzními cookies napomáhají celkově analyzovat výkony jednotlivých prodejních kanálů
d) Konverzní – slouží k analyzování výkon jednotlivých prodejních kanálů
e) Remarketingové – slouží pro nastavení personalizace obsahu reklam a jejich zacílení

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). 
Například informace o produktech a službách kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat. 

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:
AdWords - Sledovací, Remarketing
Facebook - Sledovací, Konverzní
Google Analytics - Analytical, Sledovací

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

JAKÁ JSOU PRÁVA VÁS COBY SUBJEKTŮ ÚDAJŮ?
a) právo na informace o zpracování osobních údajů (OÚ)
b) právo na přístup subjektu k OÚ (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)
c) právo na opravu
d) právo na výmaz („právo být zapomenut“)
e) právo na omezení zpracování
f) právo na přenositelnost údajů
g) právo vznést námitku
h) právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí.

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů a/nebo žádosti o využití Vašich práv nás kontaktujte přímo telefonicky na čísle +420 731 466 621 nebo emailem na info@deostech.cz 

Vaši žádost posoudíme a vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30ti pracovních dnů, a to pouze s předchozím vysvětlením z naší strany a především pak z důvodu případné složitosti Vašeho požadavku.
 

KONTAKTY

DEOS Technology s.r.o.

E-mail: info@deostech.cz
Web: www.deostech.cz

Sídlo: 
Rybalkova 543, 551 01 Jaroměř

Provozovna: 
Dolecká 14, 551 01 Jaroměř

Ing. Petr Hynek
projektový manažer, tel. 775 779 107
petr.hynek@deostech.cz

Martin Bittner
konstruktér, tel. 604 150 461
martin.bittner@deostech.cz

Luděk Hrdlička
výrobní ředitel, tel. 730 517 278
ludek.hrdlicka@deostech.cz

Vlasta Pácaltová
účetní, tel. 604 179 696


 
https://www.traditionrolex.com/35